Crew description

Descriptions are written in the preferred language of the chief of the crew. Contact co@gathering.org for help.

  Kommunikasjon

  Kommunikasjon jobber hovedsakelig med intern- og eksternkommunikasjon, markedsføring og PR, samt strategisk kommunikasjon og pressekontakt. Vi jobber på tvers av hele organisasjonen.

  Her trenger vi deg som er glad i å snakke med og omgås mennesker, en relasjonsbygger og menneskekjenner.

  Kommunikasjonsteamets oppgaver vil omfatte, men er ikke begrenset til:

  • Å bistå ledergruppen, ledere og organisasjonen for øvrig med rådgivning innen intern- og eksternkommunikasjon, markedsføring og mediehåndtering/medietrening.

  • Å ha kontakt med det lokale og nasjonale næringslivet, samt lokale og nasjonale myndigheter ved behov.

  • Å sette media i kontakt med relevante crew-medlemmer og deltakere, før, under og etter arrangementet, men også inngå i The Gatherings pressevaktordning.

  • Å samarbeide tett med KANDU ifm. strategi og struktur for The Gathering.

  Som en del av kommunikasjonsteamet vil du få:

  • En grundig innføring, god opplæring og tett oppfølging.

  • Mye ansvar

  • Stor frihet og rom for å gjøre feil - Slik lærer og utvikler vi oss

  • Jobbe aktivt med, samt utvikle en sterk merkevare (The Gathering)

  • Muligheten til å engasjere og inspirere mennesker gjennom kurs, foredrag og coaching.

  Hvis dette høres interessant ut, synes jeg du skal sende noen ord om deg selv og hva du kan bidra med i The Gatherings kommunikasjonteam. Relevant bakgrunn fra, eller interesse for medie- og kommunikasjonsarbeid kan være en fordel, men ikke noe krav.

  Spørsmål? Kontakt Simon Valvik på simon@gathering.org eller +47 400 50 100.

  Koordinator:Stab

  Koordinator:Stab vil bestå av en liten gruppe som skal ivareta oppgaver som er gitt i eget mandat fra ledergruppen, blant annet innenfor crewrekruttering (CFAD, Crew-swap o.l), statistikk og analyse med mer.

  Crewet vil også ivareta noen praktiske oppgaver tilknyttet å være kontaktpunkt for eksterne leverandører, som billettsystemet, og det kan bli aktuelt at crewmedlemmer fungerer som vara for koordinator i ledergruppemøter.

  Det er med andre ord en bred portefølje som skal dekkes – og her blir det mulighet for stor innflytelse i utførelse og planlegging av egne oppgaver.

  Det er ingen konkrete opptakskrav som skal dekkes, men medlemmene må

  • kunne jobbe strukturert og målrettet
  • være villige til å signere KANDUs taushetserklæring
  • være gode til å jobbe i små team så vel som alene Det er ingen spesielle ferdigheter ut over dette som kreves, men til sammen er det viktig at noen i crewet har noe kompetanse på statistikk og kvantitativ metode. Staben vil bli liten; to personer i tillegg til koordinator, så dette blir en fin gjeng med varierte oppgaver både før, under og etter TG.

  Siden store deler av oppgavene vil skje før og etter påsken, vil det være muligheter for at medlemmene i crewet kan jobbe med et annet crew under selve TG om det er ønskelig. Skriv i så fall det i søknaden, så vil koordinator drøfte muligheten med chiefen for det crewet du ønsker! :-)

  KANDU:Ombud Closed for applications

  KANDU:Ombud består av Crewombudet, Deltakerombudet og deres assistenter.

  Crewombudet og Deltakerombudet velges av styret i KANDU.

  Crewombudet / CO er crewmedlemmenes representant i ledergruppen for The Gathering, og arbeider for at crewets interesser blir ivaretatt. Crewombudet skal passe på at crewet har forsvarlige rammer for arbeid, og skal være et kontaktpunkt, for eksempel ved konflikter man ikke får løst på annet vis.
  Årets crewombud er Martin Torp D'Alessandro.
  CO kan kontaktes per e-post: co@gathering.org

  Deltakerombudet / DO er deltakernes representant og talerør i ledergruppen for The Gathering, og arbeider for at deltakernes interesser blir ivaretatt. Deltakerombudet håndterer saker som ikke faller naturlig innenfor andre crew, som når deltakere trenger noen å snakke med, klager/misnøye, og mer. Deltakerombudet håndterer også saker som gjelder tilrettelegging, ledsagere og spesielle behov og ønsker.
  Årets deltakerombud er Morgan Olsen.
  DO kan kontaktes per e-post: do@gathering.org (kan leses og besvares av alle ombud - underlagt taushetsplikt) eller morgan@gathering.org (direkte til hovedombudet).
  DO kan også kontaktes per telefon. Telefonnummeret publiseres på gathering.org

  Det er ikke mulig å søke plass i dette crewet. Crewombudet og Deltagerombudet velger ut en felles arbeidsgruppe med hensyn til kontinuitet, erfaring, og personlige egenskaper.
  Samtlige medlemmer i teamet har taushetsplikt.

  KANDU:Systemstøtte Closed for applications

  KANDU:Systemstøtte er et service-crew som lager, vedlikeholder og drifter mange av de tekniske løsninger som brukes av andre crew på TG samt KANDU ellers. KANDU:Systemstøtte er en helårsgruppe med faste medlemmer. Vi søker etter midlertidige medlemmer som vil være med før, under og etter TG og arbeide primært med The Gathering-relaterte oppgaver.

  Blant systemene vi støtter finner du:

  • Websidene våre. Innhold levers av Event:Editorial
  • Wannabe
  • SMS-tjenester (via wannabe)
  • Informasjonsskjermer mot delatakere
  • Printing av ID-kort (badge). Design leveres av Event:Profile
  • Drift av web-servere, epost-tjenester, samhandlingstjenester o.l. og mye mer

  Vi jobber en del tid i forkant av TG for å forberede websider, tilpasse Wannabe basert på føringer fra ledergruppa og ønsker fra andre crew, godkjenne profilbilder og forbedre systemene våre. På TG starter vi med å printe badge til samtlige i crew, setter opp info-skjermer og gjør mindre tilpasninger i Wannabe og på websidene.

  Vi jobber hovedsaklig via Slack og har jevnlig "slack-møter" (med voice). Teknologiene vi er innom er PHP og Python, med noen innslag av andre språk. For tiden er det store omstillinger, og vi søker DevOps-type mennesker som ønsker å bringe TG sine støtte-systemer inn i en mer moderne fremtid.

  Det er ikke forventet at noen er eksperter på alt. Det er sammen vi er gode. Og samtlige i crew lærer mye nytt hvert eneste år.

  I tillegg til teknisk arbeid blir det en del arbeid opp mot andre crew. Dette går på alt fra resetting profilbilder til tilgangskontroll på Gathering.org med mer. Dette gjøres fortløpende.

  Core:Logistikk

  Logistikk samarbeider tett med alle andre crew på TG, KANDU og Vikingskipet (HOA).

  Vi hjelper til med å hente, kjøre, kjøpe og lagre alle tingene som skal til for at det blir dataparty hver påske. Vi kjører også VIP/artister og hjelper Medic med kjøring, og bistår ellers andre crew under TG med stort og smått som trengs (vi har traller, truck og gaffateip!).

  Vi har en sosial samling før arrangementet for å bli kjent, og en pakkehelg like før påske i Oslo sammen med KANDU. Siden vi har ansvaret for lager og transport er vi ett av de første crewene i skipet, og som regel de siste som drar. Vi har derfor oppmøte noen dager før resten av TG-crew.

  g2dZHR3_TECB148nF4WT0I9JnmOVxd8H45pBGAmDjaw8Zqv3Te2N0W6JO6L127h_Zi4ihBRgbrKSRjqk5UfK=w1125-h2436

  Bilde fra logistikksamling på TG18

  Core:Sponsor

  Hvem er Sponsor? Er det de som skal gjøre TG kommersielt? Sellouts? Neida, vi er gjengen som sørger for at vi får sponsorer, samarbeidspartnere, utstillere og så videre på plass i påskehytta. De siste årene har Sponsor forandret seg en del, det vil det nok gjøre i årene fremover også da det alltid er rom for forbedringer å vi må sørge for at kompetansen videreføres på en god måte.

  Hoveddelen av jobben vår skjer i forkant og etter arrangementet, kontrakter skal skrives, avtaler på plass, utstillere skal tegnes inn og det økonomiske skal gå rundt. Evalueringer skal ut, arrangementet skal vurderes og vi må sørge for at alle har fått igjen det de hadde med seg av utstyr, folk og fe.

  Vi arbeider selvfølgelig en hel del under arrangementet også med å sørge for at alle involverte parter er fornøyde og blir godt ivaretatt. Det gjør at vi samarbeider spesielt tett med resten av crew. Sponsor Loungen skal møbleres, dekoreres og holdes ren pent og pyntelig for de som trenger en liten pust i bakken, samt sørge for at de får i seg en vel fortjent matbit.

  Vårt mål er relativt enkelt, hver eneste sponsor og utstiller skal ønske å komme tilbake neste år.

  I år vil teamet være betydelig mindre enn tidligere, samt at de aller fleste vil inkluderes i alle deler av arbeidet vi gjør.

  Event Closed for applications

  Event står for innholdet på arrangementet vårt.

  Det kan tolkes i mange retninger - men vi sørger for at det skjer ting på scenen hver dag, at det kommer kule gjester for å lage sprell og moro, og at disse har en kul scene å stå på. Vi sørger for at alt som skjer på denne scenen blir filmet, strømmet og publisert, og at både deltakere og andre får høre om det. Vi sørger for at det finnes konkurranser, turneringer og morsomme aktiviteter å finne på når du blir har lyst på noe nytt å finne på, og vi samarbeider med sponsorer for å passe på at de også lager innhold som passer akkurat det deltakerne våre har lyst til å drive med.

  Kort og godt fyller vi Vikingskipet med underholdning og moro fra arrangementets start til arrangementets sl

  Event:Art:Profile Closed for applications

  Event:Profile har ansvaret for TGs grafiske profil og utforming av årets tema. Vi leverer alt av grafisk materiell til andre crew, og mesteparten av dette lages i forkant av TG. Under TG kan du forvente diverse forefallende grafisk arbeid. Vi lager blant annet plakater, design til klesplagg, videografikk, webgrafikk og mye, mye mer.

  Vi behøver folk med erfaring fra et eller flere felt:

  Trykksaker Design for skjerm Videografikk og 3D Vi kan tilby verdifull praktisk erfaring og kule prosjekter til porteføljen din.

  Event:Art:Visuals Closed for applications

  Visuals har ansvaret for dekor og utsmykning av Vikingskipet i tråd med årets tema.

  Gjennom tett samarbeid med Event:Profile utarbeider vi ideer og planer for dekorering av hallen, slik at tema framstår som en visuell helhet fra det grafiske til det fysiske. Vi vil også ha tett samarbeid med Event:Achievements om oppbygning av tema gjennom handling og aktiviteter. Vi kan for eksempel jobbe sammen om utforming av steder og gjenstander i hallen som er knyttet til spesifikke achievements.

  Man kan få ansvar for gjennomføring av sitt eget dekorprosjekt eller velge å jobbe med et spesifikt fagfelt på tvers av dekorprosjektene.

  Eksempel på oppgaver:

  • Jobbe kreativt med ideer og konsepter for dekor i samarbeid med Profile og Achievements
  • Lage arbeidsskisser og konstruksjonstegninger
  • Organisere innkjøp av materiell i samarbeid med andre crew
  • Legge plan for opprigg av dekor
  • Inkludere og briefe crewmedlemmer som skal bistå Visuals under opprigg

  I forkant av TG vil vi møtes og ha et par kreative workshops, i tillegg til jevnlige møter via Slack/Skype. Som medlem av Visuals er det en fordel om du kan møte allerede lørdag/søndag i påsken, men det er ikke et krav.

  For å gjennomføre det hele, behøver vi folk med ulik bakgrunn og kunnskap. Under er noen eksempler på relevant erfaring, men om du mener du har noe å bidra med, vil vi gjerne høre fra deg uansett! :)

  • Håndverker eller lærling i håndverksfag
  • Div. kunstfag
  • Elektronikk og lys

  Vi kommer også til å ha en god del oppgaver som ikke krever spesielle forkunnskaper. Det viktigste er at du er interessert i å jobbe sammen med andre kreative mennesker for at TG skal se helt fantastisk ut.

  Event:CnA:Achievements Closed for applications

  Vil du hjelpe deltakerne med å utforske skipet, treffe hverandre, delta i konkurranser og med å få med seg alt TG har å by på? Eller bare veldig glad i å lage spennende digitale eller fysiske oppgaver?

  Achievements sin oppgave er å legge til rette for at deltakerne våre, via diverse aktiviteter, opparbeider seg poeng og fysiske og digitale belønninger for egen innsats. Målet vårt er å gi deltakerne litt ekstra krydder på TG opplevelsen og via våre belønningssystemer bidra til mer aktivitet i skipet.

  Vårt ansvar:

  • Utforme fysiske* og digitale oppgaver i samarbeid med Visuals, Profile og andre crew
  • Under arrangementet: Brannslukking, hjelpe folk, justere hvor vanskelige oppgavene skal være, osv
  • Planlegge poengsystemet for deltakelse i konkurranser, workshops, og andre typer underholdning som arrangeres i skipet*
  • Drifte et digital belønningssystem (ekstern side med login, med oversikt over poeng, knyttet til fysiske og digitale aktiviteter)

  Det vi trenger

  Du trenger ikke ha peiling på alle punktene under. Vi ser for oss flere medlemmer som har peiling på forskjellige ting og sammen kan lage noe kult og spennende. Høres noen av tingene spennende ut, vil vi gjerne at du søker :)

  • Noen som har lyst til å leke med programmering, og Raspberry Pi's*, og drift av digitale duppedingser
  • Noen som liker å tenke ut oppgaver, enten fysiske* eller digitale (Visuals hjelper med fysisk bygging)
  • Noen som kan litt om elektronikk (som vi kan gjemme i tingene Visuals bygger sammen med oss)*

  Om du liker programmering og Raspberry Pi*, hjelpe folk å kose seg på TG, eller å lage nye, kule ideer (tenk quests og MMO-style achievements), så er du velkommen hos oss. Søk!

  * Avhengig av i hvilken grad arrangementet blir arrangert fysisk eller digitalt. Generelt sett må vi beregne mer digitale enn fysiske (arbeids)oppgaver, aktiviteter og belønninger.

  Event:CnA:Cosplay Closed for applications

  Elsker du cosplay? Vil du hjelpe til med å lage den kuleste cosplay-konkurransen på dataparty i Norge noensinne?

  Oppgaver inkluderer: - Å planlegge cosplay-program på torsdagen under arrangementet - Ta vare på cosplayere som kommer for å vise fram kostymene sine - Lage lavterskel cosplay-program for nybegynnere som vil lære mer - Invitere gjester eller fotografer som vil bidra til showet

  Vi trenger deg som kjenner cosplay-miljøet eller driver med cosplay selv, eller som har drevet med sceneproduksjon og har interesse for kostymer og spillkultur, og vil lære mer.

  Event:CnA:Creative Closed for applications

  Event:Creative er crewet som har ansvaret for de kreative konkuransene på TG. Kreativitet, skaperglede og et ønske om å lære noe nytt er kjernen i arbeidet i creative-crewet.

  Vi skal sammen jobbe for å spre glede, kreativitet og kunnskap. Vil du være med å lage et spennende opplegg for deltakerne på the gathering er dette crewet for deg!

  Er du interressert i:

  • programmering
  • grafikk og tegning
  • musikk
  • spillutvikling
  • foto og video
  • Hacking og it-sikkerhet

  og mye, mye mer.

  Søk om plass i Event:creative!

  Vi snakkes!

  Event:CnA:Game Closed for applications

  Event Game er en sammensetning av spill og e-sport interesserte som ønsker å skape konkurranser og aktiviteter for deltagere på The Gathering. Som arrangør organiserer vi alle de spillrelaterte konkurransene på The Gathering. Vi holder turneringer i mange av nåtidens populære spill samt også noen fra fortiden, og har som mål å skape gode minner for både førstegangs deltagere samt mange årige erfarne spillere i konkurransespill, også beskrevet som elektronisk sport (e-sport).

  Vi dekker hele spekteret i turneringens gang, dette omfatter; planlegging, turnerings-struktur og oppsett, informasjon, regler, håndtering av påmeldinger, konflikthåndtering, bedømming, rapportering og generell gjennomføring. For å få til dette har vi alltid behov for mennesker som syntes det er gøy å lage aktiviteter for andre og har erfaringer fra spill og e-sport.

  Game er sammensatt av personer som ønsker å drive med:

  • Planlegging og administrasjon av spill-konkurranser
  • Dommer innenfor e-sport
  • Kommentering og produksjon av e-sport sendinger i samarbeid med Event: Production.
  • Ildsjeler som ønsker å skape spillrelaterte aktiviteter for deltagere på The Gathering.

  Event:CnA:Lounge Closed for applications

  Loungen er stedet deltakerene kan chille og få nye venner. Her vil aktiviteter som kort/brettspill, retro-gaming og små uhøytidlige konkurranser finne sted.

  Som medlem i dette crewet kan oppgavene være:

  • holde orden i loungeområdet
  • sette i gang aktiviteter/konkurranser
  • snakke med sponsorer som vil finne på noe kult i området vårt
  • ta vare på cosplayere som deltar i cosplaykonkurransen
  • spille brettspill med deltakere som mangler en ekstra spiller
  • finne på kule nye ideer
  • samarbeide med Game, Creative og Achievements-crewene om The Lounge-området.

  Loungen blir det vi gjør det til, så her er det bare å være kreativ!

  Det er viktig at du som søker til dette crewet er glad i å være sosial, kan arbeide selvstendig og er glad i å ha det gøy!

  Event:Produksjon:Arena Closed for applications

  Arena har ansvaret for spesifiseringen, riggingen, og avviklingen av lyd, lys, video på vår scene. Vi bistår også de andre teamene med opprigg av stands som tilhører arrangementet. Den tredje og siste tingen dette crewet skal bistå med er riggtekniske løsninger for dekorasjoner i skipet, som passer opp mot årets tema.

  Du som søker dette teamet bør ha tidligere erfaring innenfor ett eller flere områder innenfor sceneteknisk produksjon, men er ikke et krav. Interesserte bes dokumentere eventuelt relevant erfaring fra tidligere i sin søknad.

  Du må ha på en stå på vilje, tørre å utfordre deg selv, og bli utfordret i nye oppgaver.

  Vi står sammen om produksjonen!

  Event:Produksjon:Broadcast Closed for applications

  Broadcast er den crew-gruppen på TG som dekker arrangementet og sender dette live til vår livestreamleverandør. Vi gjør også opptak for opplasting til The Gatherings YouTube-kanal. Vi har i hovedsak fire undergrupper som jobber under avvikling av produksjon

  • Regi
   • Bildemiks og regi
  • VB/Graphics
   • Klargjøring og eksekvering av blant annet lower thirds
  • Kameraoperatør
   • Operatør på kamera, enten stativ, dolly, håndholdt eller kran
  • Teknisk
   • Klargjøring av rigg, samt planlegging av opprigg og nedrigg, planlegging av signalflyt inngår her. Samt KK (Kamera Kontroll)-oppgaver

  Alle jobber med alt - og som oftest jobber personer i crew med det dem aller helst vil. Om det er regi, VB eller som kameraoperatør.

  Dersom du er interessert i flerkameraproduksjoner, og kanskje har litt erfaring med dette fra før, gjennom skole eller ellers så er dette en ypperlig crew-gruppe som du kan søke på :)

  thumbnail?id=1Xzkln5kfUor7GJevLPGJjVM0q0nLmkZq&sz=w550

  Event:Redaksjon:Editorial Closed for applications

  Event:Editorial har som oppgave å informere deltagere om hva som skjer på The Gathering. Dette skal vi gjøre gjennom sosiale medier og våre nettsider. Vi ser etter selvdrevne personer som kan bidra med tekstproduksjon og/eller ta bilder for nettsiden.

  I Editorial kan vi love mye frihet, både i hvilke saker man jobber med og i hvilken form det skal presenteres. Mesteparten av vår jobb foregår under The Gathering, men vi behøver også litt hjelp før og etter arrangementet. Er du glad i å skrive, har en engasjerende personlighet for og vil bygge opp vårt flotte community av deltakere, eller synes det er gøy å fortelle historier, så er Editorial crewet for deg.

  Event:Redaksjon:SoMe-Markedsføring Closed for applications

  Til SoMe/Marketing-crewet søker vi deg som er ELSKER sosiale medier, og er godt kjent med miljøene på internett der gamere, kreative mennesker og datainteresserte samles. ELLER at du har en bakgrunn innenfor markedsføring.

  SoMe/Marketing skal jobbe med strategi og planlegging av markedsføring og sosiale medier. Vi skal bistå med rådgivning ovenfor de andre crewene med hvordan de kan lykkes med innhold på sosiale medier, som f.eks hva slags innhold som treffer og hvor og når det burde legges ut. Vårt crew skal jobbe mye med å bygge opp TG-Community på forskjellige plattformer som f.eks Discord. Vi har også ansvar for Snapchat og å være ett "ansikt utad" på sosiale medier.

  Oppgaver kan være, men ikke begrenset til: -Rådgivning -Lage markedsføringskampanjer -Legge ut eller godkjenne poster som skal ut på sosiale medier -Komme med ideer til innlegg på sosiale medier -Finne måter å engasjere community i våre kanaler som f.eks Discord -Screenshot av deltakerbidrag som kommer inn på snapchat

  I SoMe/Marketing så vil du få muligheten til å lære, praktisere og å kunne prøve ut nye ting. Her er det ingen øvre eller nedre aldersgrense. Om du føler dette er crewet som du vil inn i så oppfordrer vi deg til å søke hos oss, selvom du kanskje ikke føler at teksten treffer akkurat deg!

  Event:Redaksjon:Video Closed for applications

  Video Production er det crewet som driver med enkameraproduksjon med redigering av video. Vi lager trailere og teasere, samarbeider tett med Editorial, SoMe og Broadcast. Vi har også ansvaret for alt som skal lastes opp til youtube, blant annet liveshow, konserter og foredrag.

  Vi ser etter deg som har lyst til å jobbe med videoproduksjon, enten som klipper, fotograf eller begge deler. Har du erfaring med kameraer, klippeprogrammer og videoproduksjon er det et pluss, men ikke nødvendig. Skriv gjerne i søknaden din hva du har gjort av videoproduksjoner, legg ved eksempler om du har, og hvis du har muligheten til å ta med eget utstyr, evt. hva slags utstyr du har erfaring med.

  Location:Crewcare Closed for applications

  Crewcare er en gjeng som alle de frivillige på TG kommer i kontakt med i løpet av påskeuken. Hovedansvaret vil være å sørge for at alle som er TG-crew får det de trenger av mat og drikke. I tillegg, så er gjengen i Crewcare gledesspredere som sprer smil og godt humør til crewet. Når et slitent crew kommer inn for en kopp kaffe, så skal de gjerne få et smil med på kjøpet.

  Crewcare kan deles inn i 2-(3) undergrupper:

  • Kjøkkenpersonell Om du er interessert i matfaget og trives med å lage mat, så er dette noe for deg. Hvert år har vi flere kokkelærlinger og utdannede kokker med på laget, som lager mat til nærmere 500 mennesker hver dag. Dette er en viktig jobb, samtidig som den er meget givende. Tempo og nøyaktighet er stikkord her, samt at man sørger for at kvaliteten er på topp.

  • Servicepersonell Crewcare har et serviceområde som er åpen 24/7. Dette er friområdet til crew, hvor de kan slappe av. Her trenger vi personer som er serviceinnstilte og hyggelige. Har du evnen til å snu en mørk dag om til den beste dagen for alle, hver dag, så passer du rett inn her. Dette er et sosialt crew hvor man kan sette seg ned å prate med crew, kanskje spille litt spill og ellers bli kjent med nye folk. Man har også ansvar for at det til enhver tid er ryddig i dette området og at det vaskes. Man må også vedlikeholde matbuffeen og sørge for at det er nok mat til stede

  • Swagwagon (swagpiloter) Innunder service har vi en gruppe frivillige som har hele Vikingskipet som arbeidsplass. Det er gjerne aller mest kjent som "solskinns-patruljen" på andre typer tilstelninger. Her er det serviceinnstilte mennesker som drar rundt til med-frivillige på vakt, som gjerne ikke kan forlate posten sin, med kaffe, varm toddy, snacks og gjerne noe varmmat. Rett og slett en gledesspreders jobb for å gjøre dagen litt ekstra for dem på vakt!

  Location:Medic Closed for applications

  Security:Medic er det medisinske apparatet på The Gathering. Disse jobber tett sammen med Security:Security, og med deltagere og andre crew.

  Som medlem av Security:Medic på The Gathering, så forventes det at du er ansvarsfull og voksen i tankegangen, men samtidig at du ikke tar det selv så høytidlig. Du er med på å skape glede, trivsel og gode rammer for alle våre deltagere, gjester og crew.

  Security:Medic har faste skift som er på 8 timer. Dette gjør at du alltid vet når du skal jobbe, siden du vil gå på samme skift igjennom hele påsken. Det vil da si, at du har fri 16 timer i døgnet under TG, til å gjøre det du selv har lyst til. Husk, at søvn er veldig viktig og at det forventes at man stiller uthvilt på jobb.

  Våre 3 hovedskift er dag, kveld og natt. Alle på skiftet blir delt inn i par, og du og din makker vil sammen løse store, små og interessante oppgaver på TG. I hovedsak, så består disse oppgavene av følgende;

  Patruljering i hallen for å se om det er deltagere/andre som trenger hjelp Bemanne førstehjelpsstasjonen i hallen Yte førstehjelp og assistanse om det oppstår skade eller sykdom *J obbe tett sammen med resten av Secuirty, og de andre crewene Kunne prate med fremmede og ha en god tone med disse Søkere til dette crewet bør ha kjennskap til grunnleggende førstehjelp, og kunne holde hodet kaldt i vanskelige situasjoner. Security:Medic har også taushetsplikt, så diskresjon er meget viktig.

  Security:Medic tar tar hvert år opp nye crewmedlemmer som vil prøve noe nytt, uten den aller største førstehjelpsbakgrunnen. Du skal derfor ikke være redd for å søke, selvom du bare kan litt, eller ingenting. Det blir mye praksis og opplæring, og dette er en god referanse man kan ha med seg videre om man vil studere eller arbeide inne helse f.eks.

  Mange av oss i Security er også involvert i andre arrangement, som Polarparty, Palmesus, Granitrock og Skralfestival, bare for å nevne noe. Så her har du også en fantastisk mulighet til å skaffe deg kontakter og bygge et nettverk innenfor disse event.

  Det er i tillegg, en fin linje man kan ha på CV´n, om man ønsker å jobbe med dette i fremtiden.

  Location:Security Closed for applications

  Som medlem av Security, så forventes det at du er ansvarsfull, og voksen. Alikevel, så tar du deg ikke selv så høytidlig og du er med på å skape glede, gode og trygge rammer for alle som er innom Vikingskipet i påsken.

  Security har faste skift som er på 8 timer. Dette gjør, at du alltid vet når du skal jobbe, siden du jobber samme skift hele tiden. Det betyr også, at du har 16 timer fri i døgnet, hvor du kan gjøre det du selv har lyst til. Husk, søvn er viktig og det forventes at man stiller uthvilt på jobb.

  Vi har dag, kveld og natt som våre 3 skift. Alle blir delt inn i makkerpar, og du og din makker vil sammen løse store, små og interessante oppgaver i løpet av uken. I hovedsak, så vil oppgavene bestå av følgende;

  Adgangskontroll til Vikingskipet Patruljering, både inne og ute Lede evakuering hvis det oppstår en nødsituasjon Håndtere ankomst og avreise for deltagerene Organisere, og drifte parkeringsplassen under innslipp og utslipp

  Den viktigste oppgave du derimot har, er å sørge for at alle som befinner seg i skipet føler seg trygge og godt ivaretatt.

  I tillegg til disse oppgavene, så vil det dukke opp andre ting underveis. Dette kan være alt fra å hjelpe andre crew med å flytte en sofa, til å kunne hjelpe deltagere med å bære inn utstyr. Som medlem av Security vil du komme i kontakt med de alle fleste av deltakerne, crew og andre som befinner seg i skipet.

  Viktige egenskaper for deg som søker Security vil være høflighet, troverdighet, diskresjon og glimt i øyet. Du trenger ikke være stor, skummel og ha sort belte i karate, har du derimot god beslutsomhet, en utadvent tone og vil være med på å skape glede og trygghet for andre, så er det klare fordeler.

  På grunn av krav fra politi og kommune, så må alle søkere ha fylt 18 år innen TG starter.

  MERK: For The Gathering 2020 så vil det bli være mulighet for å bli tatt inn om du er i aldersgruppen 16 til 18 år, og du har gode referanser eller eksisterende medlemmer kjenner deg godt. Dette for å kunne gi nye, unge og fremtidige crewmedlemmer et innblikk i hvordan Security fungerer. Dere vil gå sammen med erfarne vakter som har erfaring fra The Gathering. Dere vil få gjøre de samme oppgavene og være med på alle oppgaver. Eneste som vil bli annerledes, er at i en nødsituasjon skal dere forlate skipet sammen med resten av deltakerne og crewet.

  Location:Service:Akkreditering Closed for applications

  Vår oppgave på TG er i stor grad akkreditering av sponsorer, gjester, artister og andre som skal inn i skipet under arrangementet.

  Til tider kan dette være en hektisk stilling, som krever en stå-på-vilje og godt humør. Fleksibilitet, løsningsorientering og ja-innstilling er viktige stikkord for denne rollen. Her skal alle problemer og utfordringer løses med et smil, og man gis mye ansvar til å ta egne avgjørelser og vurderinger.

  En fordel om du kjenner til systemene rundt TG, og har noe erfaring med lignende arbeid tidligere.

  Rollen vil bli bemannet av 2 personer som vil samarbeide med resepsjonen samt lederne for de forskjellige crewene på TG for å sikre at alle parter får en så god opplevelse av arrangementet som mulig. Man må også være forberedt på litt arbeid i forkant av arrangementet, ettersom de aller fleste som skal akkrediteres er klar i god tid før arrangementstart.

  Location:Service:Desk Closed for applications

  Service:Desk er crewet som hjelper våre deltakere med stort og smått.

  Vi har 2 lokasjoner. Resepsjon: Her vil deltagere kunne sjekke seg inn etter inn-slipp dagen, besøkende kan få kjøpt billett, og her kan du også få kjøpt deltagerbilletter. Ellers hjelper vi til med alle de fantastiske spørsmålene våre deltakere kommer med. Desken: Lokalisert Sør i Skipet. Her kan deltakere som lurer på stort og smått komme. Vanlige spørsmål er f. eks "Hvor er toalett eller dusj?". Vi har i tillegg en fryser som vi kontinuerlig fyller opp med fryste kjøle elementer som våre deltakere kan bytte til seg, ved å levere inn de gamle.

  I tillegg bemanner vi også TG Shoppen. Den er i samme område som desken. Her selger vi mange fantastiske TG produkter.

  Som førsteledd opp mot våre deltakere er empati alfa og omega. Hvis du er en person som elsker å hjelpe andre, så er dette crewet for deg.

  Location:Service:Presselounge Closed for applications

  Presseloungen fungerer som basen til journalister under hele arrangementet. Det er et rolig sted hvor de kan sitte å jobbe, snakke sammen og få enkel bevertning og hjelp med det de måtte trenge. I tillegg til journalister brukes også rommet tidvis til andre gjester som streamere, politikere og andre spesielt inviterte.

  Arbeidsoppgavene til pressevertene i Presselounge, blir å sørge for at det alltid er kaffe der, at kjøleskapet er fylt opp med brus og hjelpe besøkende med andre enkle ting de måtte trenge hjelp med. Man vil også ha ansvar for å registrere at de som har søkt om presseakkreditering blir sjekket inn når de kommer, som betyr å hente dem i resepsjonen og utlevere badge til dem på presserommet. Jobben er ganske enkelt å gjøre at de har det de trenger der oppe. Man vil ikke fungere som talspersoner for pressen, og skal dermed ikke svare på noen spørsmål fra dem. Alt slikt koordineres av pressevertene og The Gatherings kommunikasjonsteam.

  Location:Site Closed for applications

  Dette crewet organiserer arbeid som skjer på gulvet både før, under og etter TG. Det kan også innebære arbeid på utsiden av Vikingskipet. Typiske arbeidsoppgaver for crewet er; vedlikehold av serviceområdet, organisering av søppelrunder, deltagerplasser og soveplasser for crew og deltakere. Crewet jobber veldig tett opp i mot andre crew på TG for å sørge for at deres ønsker og oppgaver blir løst. Site skal være tilgjengelig for andre crew å hjelpe til der det trengs hvis teamet har ledig kapasitet.

  I dette crewet har man ikke fast skiftordning som andre crew, så det er en fordel å være fleksibel på arbeidstider. Erfaringsvis er det høyt tempo og under opprigg og første dag hvor mye må på plass, men etterhvert roer det seg og crewet er tilgjengelig for andre oppgaver. De travleste periodene er under opp- og nedrigg, og under gjennomføringen av arrangementet har crewet noen faste oppgaver, men det kan fort dukke opp uventede arbeidsoppgaver. Det vil si at medlemmer i dette teamet må være villige til å ta i et tak der det er behov. Arbeidsplassen til crewet er i hele Vikingskipet så man må være forberedt på at man går veldig mye, fra en ende til en annen.

  Teamet jobber også med strømfordeling til resten av crewet (gjennom bestillinger), så dersom du har relevant kompetanse innenfor elektrofaget kan dette være plassen for deg!

  Det er en stor fordel med tidligere erfaring fra TG og andre arrangementer, men ikke et absolutt krav. Oppgavene kan innebære en del aktivitet bak kulissene i Vikingskipet så det kan være en fordel å være kjent omkring i Vikingskipet (hvor lager, rom og andre ting befinner seg).

  Om du føler at dette er et crew som passer deg, send inn en søknad og beskriv hvem du er og hvorfor du mener at du passer inn i dette crewet.

  Location:Tech:Net Closed for applications

  Tech:Net jobber med et vidt spekter av oppgaver for å gjøre det mulig å koble seg på nettet på TG. Vi har totalansvar for kjernenett, forhandler med utstyrsleverandører, ISPer og sponsorer. Vi konfigurerer rutere, brannmurer, DNS-servere, virtualiseringsplattformer, wifi-kontrollere og mye annnet snacks.

  Arbeidsfordeling i Tech er slik at Tech:Net har ansvaret for kjernenett, server-tjenester, design og mer, mens Tech:Support har førstelinje ut mot deltakere, setter fysisk opp nesten alt av kantsvisjer (deltakersvitsjer) og bistår Tech:Net med praktiske ting.

  Tech:Net begynner arbeidet tidlig - vanligvis cirka høsten før et arrangement. Det blir gradvis mer å gjøre, og vi er blant de aller første som setter opp ting i Vikingskipet. De siste årene har en liten del av Tech:Net gjerne vært oppe et par uker før og satt opp deler av utstyret for å spare oss selv arbeid under hovedopprigget.

  Under hovedopprigget går det slag i slag. Vi ankommer fulltallig på fredag (etter jobb/skole). Fredagen går med til å rigge opp oss selv i NOC'en. Vi jobber lange dager, men med svært god stemning - og med mye hjelp fra Tech:Support og hele resten av crewet. Under avviklingen av arrangementet (mens deltakere er i skipet) har Tech:Net det stort sett rolig om vi har gjort jobben vår, men kjører 24/7 vakt og opererer som eskalering på alt av nettverksproblemer. Vi gjør også mindre justeringer fortløpende om det dukker opp uforutsette krav.

  For å få til dette trenger vi et bredt spekter av folk. Det er ingen i Tech:Net som alene har all kunnskapen vi trenger. Ikke alle jobber noe særlig før vi ankommer Vikingskipet. Og vi har stort fokus på å lære.

  Det vi ser etter er folk som spesielt under opprigget er selvgående - om du tar på deg en jobb så får du jobben gjort, også om det betyr at du må spørre om hjelp eller rett og slett be noen andre gjøre den. Og deretter oppsøker du mer arbeid, men tar vare på deg selv også. Det er viktig å kjenne sine grenser.

  På kunnskap er det to ting vi ser etter. Det første er at alle må ha en basis-kunnskap om nettverk. Du må vite hva et subnett er og helt grunnleggende hvordan (statisk) ruting virker. Du må forstå konseptet bak DHCP. Du trenger IKKE være ruting-ekspert eller dhcp-ekspert.

  Det andre vi ser etter er et eller annet ekstra. Det er her ekspertene kommer inn. Det er også mulig å lære seg ting - så særlig om du er litt yngre så er det ikke sikkert at det er nødvendig at du har veldig mye mer enn grunnleggende nettverkskunnskap.

  Vi ser ALLTID etter folk som vi tror kan bidra i flere år. Det første året i Tech:Net vil fort være veldig mye nytt og mye opplæring, så opptak i Tech:Net er en langtidsinvestering.

  For hvert år ser kabalen litt annerledes ut. For TG19 var det ikke mange nye som ble tatt opp til Tech:Net. For TG20 er det flere plasser ledig.

  Vi har fortsatt ganske god dekning på kunnskapen, så vi er i en god posisjon for å ta opp nye mennesker.

  Om det er noe jeg skulle ønske meg av "noe ekstra" i år så er det noen med erfaring på WiFi på litt skala, og noen som er drevne på Linux og server-drift/feilsøking/oppsett/hacking. Noen har praktisk erfaring med fiber er også interessant - vi har lagt faste fiberstrekk og det ville ikke vært mulig uten noen med litt montørbakgrunn. Men selv om dette ikke er deg så kan det fortsatt være interessant å ta deg opp.

  Det Tech:Net kan tilby er et svært kompetent teknisk miljø med en lett tone, men med lidenskap for nettverk og leveransen vi er ansvarlig for. Fordi vi har et midlertidig arrangement så kan vi i stor grad prøve nye ting, så lenge vi kan gjøre det på en forsvarlig måte. Vi jobber aktivt med at alle skal lære, og selv om vi jobber hardt så er det mest av alt fordi vi syns det er gøy - og vi legger inn rom for å puste og å ha det gøy.

  Vi kan også tilby mentor-ordninger for yngre søkere.

  Hvis dette er interessant, så søk Tech:Net for TG20!

  Location:Tech:Support Closed for applications

  Location:Tech:Support er crewet for deg som er teknisk anlagt, interessert i nettverk, og som er villig til å gjøre en innsats for at nettverket på TG skal være best mulig for deltagerne.

  Primæroppgavene til Location:Tech:Support kan deles inn i tre bolker: før, under og etter TG.

  Før TG starter har vi ansvaret for å koble opp hele nettet i Vikingskipet. Vi trekker kabler fra kjerneswitcher ut til deltagerplassene, trådløse aksesspunkter, og infrastrukturen ellers i skipet. Dette er en stor og krevende jobb, og krever full innsats i dagene før TG starter.

  Under TG er Location:Tech:Support ansvarlig for vedlikehold og support på nettverket i Vikingskipet, i samarbeid med Location:Tech:Net. I tillegg utfører vi generell PC-support overfor brukerne, og sørger for at deres TG-tid foran PC-en blir best mulig på alle måter. Det er derfor viktig at du i tillegg til nettverkskompetanse også har erfaring og kompetanse innen operativsystemer, generelt PC og programvare. Etter TG er det tid for nedrigg. Alt av nettverksutstyr og nettverkskabler skal plukkes ned, pakkes sammen og sorteres/telles.

  Akk, dette høres slitsom ut tenker du... og det er det, til tider, men det er også vanvittig gøy og vanvittig lærerikt! Du får ta del i ett av verdens største dataparty, og du er med på å rigge opp et gigantisk nettverk på kun et par dager. Under opp- og nedrigg jobber alle mann kontinuerlig og man får en ypperlig anledning til å bli kjent med masse nye mennesker. Under arragementet blir crewet delt opp i forskjellige team, og jobber i 8 timers skift. De resterende 16 timene står til fri disposisjon for crewmedlemmene.

  Hva krever vi av deg?

  • Grunnleggende kunnskaper innen datanettverk.
  • Gode kunnskaper innen operativsystemer, generell PC-bruk og programvare
  • Stor arbeidsvilje og god arbeidsinnsats
  • Godt humør og viljen til å bidra til et bedre TG enn noen gang!

  Hva du kan forvente av oss?

  • En fantastisk uke med masse nye og hyggelige mennesker som gjør alt for at du og alle andre skal ha det best mulig
  • Masse spennende arbeidsoppgaver
  • Forhåpentligvis ny kompetanse du kan ta med deg videre
  • Nye bekjentskaper og mye morro

  Høres dette ut som noe for deg? Da er det bare å sende en søknad om å få være en del av TG-crewet og Location:Tech:Support under TG20!